Skalfodral i mässing utan grundfärg (Lake/Lace)

Skalfodral i mässing utan grundfärg (Lake/Lace).  Ska bestå av rena brända 70/30 mässingshylsor fria från primers och annat främmande material.

Beskrivning

Skalfodral i mässing utan grundfärg (Lake/Lace)

Skalfodral i mässing utan grundfärg (Lake/Lace). Ska bestå av rena brända 70/30 mässingshylsor fria från primers och annat främmande material.

Information om råvaror

NamnFullständiga namnBeskrivning
KryddnejlikaKryddnejlika
No.1 KOPPARTÅR NODULER
Den är sammansatt av koppartråd som är tjockare än nr 16 B&S trådtjocklek (1.29 mm i diameter) och kabel skrot krossad.
Härdad tråd eller främmande ämnen bör dock inte inkluderas, och plätering, mantel, legeringstråd, bränd tråd och korroderad tråd bör uteslutas. Minsta kopparhalt är 99%.
KornKorn
Nr 1 KOPPARTÅD
Den är sammansatt av koppartråd som är tjockare än nr 16 B&S trådtjocklek (1.29 mm) och kabelskrot.
Härdad tråd eller främmande ämnen bör dock inte inkluderas. Plätering, mantel, legeringstråd, bränd tråd och korroderad tråd bör uteslutas.
Komprimerad produkt är beroende av avtalet mellan köpare och säljare.
BärBär
Nr 1 KOPPARTÅD
Den är sammansatt av koppartråd som är tunnare än nr 16 B&S trådmått (1.29 mm) och kabelskrot.
Härdad tråd eller främmande ämnen bör dock inte inkluderas, och plätering, mantel, legeringstråd och överdrivet bränd tråd bör uteslutas.
Komprimerad produkt är beroende av avtalet mellan köpare och säljare.
CobraCobra
Nr 2 KOPPARTÅRNODULER
Allmänt namn för koppartrådshuggningsskrot och kopparhalten bör vara högre än minst 98 %.
Innehållet av andra föroreningar och hölje bör vara mindre än 1 % vardera.
BjörkBjörk
Nr 2 KOPPARTÅD
Den är sammansatt av olika koppartrådsskrot med minst 96 % kopparinnehåll.
Innehållet av andra föroreningar och hölje bör vara mindre än 1 % vardera.
Komprimerad produkt är beroende av avtalet mellan köpare och säljare.
KlippaKlippa
Nr 2 KOPPAR
Den är sammansatt av olegerat skrot (rör-, plåt- och klumptyp) med minst 96 % kopparinnehåll.
Dock bör anslutningsområde förutom bly, tenn, lödning, mässingstråd, bronstråd, olja, järn, icke-metall och koppar, isolerad tråd, tråd så tunn som hårstrån, tråd bränd för att brytas och aska inte vara överdriven.
Komprimerad produkt är beroende av avtalet mellan köpare och säljare.
etikettetikett
NYA MÄSSINGSURSLAG
Den består av blyfri mässingsplatta och skuren och stansad form av blyfri mässingsplatta.
Pläterade och förorenade föremål, muntzmetall och marin mässing bör uteslutas, och stansstorleken mindre än 1/4 tum bör vara mindre än 10 %.
SjöSjö
SMÅ ARMAR OCH REFLEHAL AV MÄSSING, RENGÖRADE
Den består av tom patron för gevär med 70/30 mässing avfyrad, och stridsspets, sprängkapsel, järn och andra externa material bör uteslutas.
SpetsarSpetsar
MÄSSING SKAL UTAN PRIMER
Den är sammansatt av en stor tom patron med 70/30 mässingsavfyrad, och detonator, järn och andra externa material bör uteslutas.
PalluPallu
ALUMINIUM MÄSSING KONDENSATORRÖR
Kondensorrör betyder värmeväxlarens rör, och det är aluminiumet mässingsskrot med 2% Al tillsatt till 8:2 mässing.
Det betyder rent skrot med god kvalitet medan föremål legerade med nickel och tenn är undantagna.
NattNatt
GUL MÄSSINGSSTAV
Den är sammansatt av spånform som skapats efter skärning av mässingsämnet med mindre än 0.75 % tenn + järn.
Aluminium, mangan, syntetiska produkter, pistolmetall skärspån, slippulver och hög tennlegering bör inte inkluderas, och innehållet av järn, olja och vatten bör inte överstiga 3 %.
NobleNoble
NYA GUL MÄSSING STÖVAR
Den består av skärämne i mässing, bruten extruderad produkt och bruten smidd produkt med mindre än 0.75 % tenn + järn.
Aluminium, mangan, syntetiska produkter, gun metal och hög tennlegering bör inte inkluderas.
HonungHonung
GUL MÄSSINGSSKROTT
Den är sammansatt av mässingsgjutprodukter med pläterad mässing ingår, valsade produkter, valstråd, rör och annan gul mässing.
Manganbrons, aluminiumbrons, olika radiatorer eller radiatordelar, järn och alltför smutsiga eller korroderade produkter bör uteslutas.
EbenholtsEbenholts
KOMPOSITION ELLER RÖD MÄSSING
Det är ett brons skrot som är sammansatt av delarna av ventiler, maskiner etc.
Det är mestadels legerat med koppar, tenn, zink och bly, och det är graderat på Cu- och Sn-innehåll.
Andra skrot, såsom Si eller Al legerat skrot, diverse mässingsskrot etc. bör uteslutas.
OceanOcean
Blandade osvettade Auto RADIATORER
Den är sammansatt av radiatorer som utesluter aluminiumradiatorerna och radiatorn blandad med järn.
Järnvikten för alla radiatorer kan vara viktminskningsmålet från viktberäkningen, och radiatorns totalvikt bör inkluderas i viktinformationen om inget annat anges.