Metallskrot

Metallskrot

Vårt företag återvinner avfallsmetaller i enlighet med linjen för återvinning av avfallsmetaller som ges av ministeriet för miljö och stadsplanering under aspekten "Rescription for recycling of certain non-hazardous wastes".

I vår anläggning behandlas berättigat metallavfall från hela Sydafrika. Allt avfall, som behandlas i vår anläggning, tas upp efter EK-IV (Klassificeringsguide för farligt avfall) paragraf 4.1.1. av avfallshanteringens allmänna huvudförordning. De tillämpade återvinningskoderna för avfallsmetallerna i vår anläggning är i enlighet med EK-II B (Klassificeringsguide för farligt avfall) i samma förordning och lyder som följer: K4: Metaller och metallföreningar förädling/återvinning:

Vi erbjuder metallskrot enligt nedan;

Visar alla 11 resultat