Järnskrot

Järnskrot

Vi tar hand om insamling, behandling och handel med avfallsmaterial. För närvarande driver vi en modern stål- och metallavfallsanläggning på en 30 000 kvadratmeter stor gård. Vi har tillstånd för farligt avfall relaterat till metallskrot – t.ex. för mottagning, transport och hantering av förorenat metallskrot, elektronikavfall, fordonskatalysatorer. Med hjälp av sitt erfarna team av experter och ett brett utbud av maskiner, hanterar vi en mängd olika metallskrot som inkluderar;.

Visar alla 8 resultat